Wijzigingen merkenrecht op komst

Merk nietig verklaardHet merkenrecht in Europa zal in de komende jaren behoorlijk wat wijzigingen ondergaan. De veranderingen zullen gevolgen hebben voor alle bestaande en toekomstige merken die worden beschermd in een land van de Europese Unie of die als één merk voor heel Europa zijn beschermd. In mijn handboek Merkenrecht heb ik de komende wijzigingen al aangestipt. De nieuwe regels voor Europese merken treden naar verwachting al in werking in het voorjaar van 2016. De nieuwe regels voor nationale merken zullen iets langer op zich laten wachten.

Vooruitlopend op de wijzigingen introduceert de Benelux op termijn een nieuwe procedure bij het Benelux Bureau. Als je wilt optreden tegen een ingeschreven merk, hoef je in bepaalde gevallen dus niet meer naar de rechter.   Lees verder “Wijzigingen merkenrecht op komst”